W klasie I a przeprowadzono ankietę, z której wynikało że 40% uczniów posiada telefon komórkowy. Taką samą ankietę przeprowadzono po dwóch latach w tej samej klasie. Okazało się wtedy, że aż 70% uczniów tej klasy posiada telefon komórkowy. Liczba osób ankietowanych w obu przypadkach była taka sama. O ile procent wzrosła liczba uczniów, który posiadają telefon komórkowy? O ile punktów procentowych wzrosła liczba osób posiadających telefon komórkowy?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T15:29:46+01:00
40----100
70----x
x=70*100/40=175%- o tyle wzrosła liczba uczniów posiadających tel. kom.

70%-40%=30%
o 30 punktów procentowych wzrosła liczba osób posiadających tel. kom.
2 4 2