Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T15:40:25+01:00
1. Układ okresowy pierwiastków chemicznych jest cennym źródłem informacji o budowie atomu. Liczba atomowa, będąca zarazem liczbą porządkową pierwiastka u kładzie okresowym, jest liczną protonów i elektronów zawartych w jego atomie. Odejmując od liczby masowej liczbę atomową, obliczamy liczbę neutronów znajdujących się w jądrze. Elektrony atomu wypełniają kolejno powłoki elektronowe. Pierwiastki należące do pierwszego okresu mają jedną powłokę elektronową. Numer okresu wskazuje liczbę powłok elektronowych w atomie. Atomy pierwiastków z pierwszej grupy mają po jednym elektronie w ostatniej powłoce, atomy pierwiastków z drugiej grupy mają po dwa, atomy z trzynastej- trzy, z szesnastej- sześć, siedemnastej- siedem. Wyjątkiem jest hel, znajduje się w osiemnastej powłoce, a ma jedynie dwa elektrony. A więc, cyfra jedności numeru grupy odpowiada liczbie elektronów walencyjnych. Liczba elektronów na ostatniej powłoce decyduje o jego reaktywności. Pierwiastki, których atomy mają w ostatniej powłoce maksymalną liczbę elektronów, trudno wchodzą w reakcje z innymi substancjami.
2. Dmitrij Mendelejew- rosyjski chemik, odkrywca prawa okresowości, na podstawie którego zaproponował graficzne zestawienie znanych ówcześnie pierwiastków (układ okresowy pierwiastków chemicznych). Przewidział istnienie i niektóre właściwości pierwiastków. Opracował metodę produkcji prochu bezdymnego. Prowadził badania m. in. w dziedzinie roztworów.
2010-02-27T15:44:04+01:00
Zad2.
Dymitr Mendelejew odkrył prawo okresowości pierwiastków w 1869r.
Prawo okresowości- właściwość pierwiastków chemicznych uporządkowanych zgodnie ze zwiększającą się liczbą atomową powtarzając się okresowo.

zad1.
Pierwiastki które leżą w danym okresie mają tyle powłok walencyjnych. Pierwiastki w prawą stronę mają większy wzrost niemetaliczności. Im większa liczba powłok tym większa aktywność pierwiastków (dotyczy to grupy 1-16 i 18). Grupa 17 im mniejsza liczna powłok tym większa aktywność. Wszystkie pierwiastki chemiczne chcą "mieć" 8 powłok walencyjnych z wyjątkiem wodoru (H) i helu (He) które chcą mieć 2 powłoki walencyjne (ponieważ leżą w 1 okresie).

Mam nadzieje, ze trochę pomogłam
Pozdrawiam!!