Obracamy dwa jednakowe trójkąty prostokątne o przyprostokątnych długości 2 cm i 6 cm-jeden wokół krótszej przyprostokątnej, a drugi wokół dłuższej przyprostokątnej. Który z otrzymanych stożków ma większą objętość?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T15:29:04+01:00
Trzeba obliczyć objętości obydwóch stożków, więc:

V1 = Krótsza przyprostokątna czyli:
H = 2
r = 6
V2 = Dłuższa przyprostokątna czyli:
H = 6
r = 2
...........................................
V₁ = ⅓πr² * H
V₁ = ⅓π6² * 2
V₁ = ⅓π36 * 2
V₁ = 12π * 2
V₁ = 24π [cm³]

V₂ = ⅓πr² * H
V₂ = ⅓π2² * 6
V₂ = ⅓π4 * 6
V₂ = 8π [cm³]

Odpowiedź: większą objętość ma stożek obracany wokół krótszej przyprostokątnej.
2 5 2