1.Podaj nazwę dominującej w Europie wielkiej formy ukształtowania powierzchni lądów .
2.Na podstawie dostępnych ci źródeł informacji podaj nazwę najgłębszego rowu oceanicznego na świecie .Zapisz jego głębokość .
3.Wymień 2 skutki wybuchów wulkanów .
4.Wyjaśnij ,dlaczego Jawajczycy, pomimo zagrażającego im niebezpieczeństwa ,osiedlają się w pobliżu czynnych wulkanów .

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-27T15:35:48+01:00
1.
Głównie niziny i depresje.
3.
- wylew lawy
- trzęsienie ziemi
4
ponieważ są tam żyzne gleby
91 3 91
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T15:38:08+01:00
1. Nizina
2. Rów mariański (10.911m)
3. np. Tsunami, Trzęsienia ziemi
4. Dlatego, że w pobliżu wulkanów ziemia jest żyzna.
53 4 53