Koszt wynajmu autokaru wynosi 1440zł. Na wycieczkę pojechało o 3 uczniów mniej niż planowano,co spowodowało wzrost opłaty dla kazdego uczestnika o 2zł.
1)Ilu uczniów pojechało na wycieczkę?
2)Jaki był koszt wycieczki dla każdego uczestnika?

1

Odpowiedzi

2010-02-27T15:51:38+01:00
X-ilośc uczestników mających jechać
y- kwota do zapłaty przez 1 dziecko

xy=1440
1440:(x-3)=y+2/ razy x-3
1440=(y+2)(x-3)
1440=xy-3y+2x-6
x=1440/y
1440=1440/y razy y-3y+2×1440/y-6

1440=1440-3y+2880/y-6/×y

-3y²-6y+2880=0

Δ=b²-4ac=36+34560=34596
√Δ=186

y₁=(-b-√Δ):2a=(6-186):-6=30
y₂=(6+186):-6= odpada, bo l. ujemna


1]x=1440:y=1440:30=48 uczniów miało pojechać, ale pojechało 48-3=45 uczniów

mieli zapłacić po 30 zł, a teraz płacą po 1440:45=32 zł