Pomimo dostarczenia do układu 2000 J ciepła jego energia wewnętrzna zmalała o 1000 J. Oznacza to że: A. układ wykonał pracę 3000J B. nad układem wykonano pracę 3000J C. układ wykonał pracę 1000 J D. nad układem wykonano pracę 1000 J E. układ nie wykonał żadnej pracy.
Odpowiedź uzasadnij

1

Odpowiedzi

2009-10-18T18:03:06+02:00