Funkcja liniowa f jest opisana wzorem f(x)=(2-a)x+3
Wyznacz liczbe a dla której
a)punkt A+(-5,7) nalezy do wykresu funcji f
b)funcka f jest rosnąca
c)wykres funkcji f oraz wykres funkcji g okreslonej wzorem g(x)+-0,75x +6 przecinaja os Ox w tym samym punkcie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T16:27:59+01:00
A) y=(2-a)x+3
7= -5(2-a)+3
7= -10+5a+3
-10+5a+3=7
5a=7+10-3
5a=14/÷5
a=2⅘
b)
a>0
2-a>0
-a>-2
a<2
a∈(-nieskończoność; 2)
4 5 4