Zadanie.1

Najważniejszą rzeką na Nizinie Śląskiej jest .... Lewymi dopływami spływającymi z Sudet są : ...............
......................
.....................
.....................

Niewielkie nachylenie terenu powoduje, że rzeka płynie ...........
.............. i tworzy liczenie zakola . Odra jest rzeką uregulowaną i stanowi dogodną droge wodną łączącą .................................................
Łagodny klimat i żyzne gleby Nizyny Śląskiej pozwalają na uprawę wielu roślin. Rozległe obszary są zajętę przez uprawy: zbóż, ........, ..............,...........
Obecnie na Nizinie Śląskiej dominuje krajobraz .............

1

Odpowiedzi

2010-02-27T16:16:52+01:00
1 odra
2.
a]-kaczawa
b] bóbr
c] kwisa
d] nysa łużycka
3 szybciej i w dół
4 z nysą łużycką
5 przenica żyto i jęczmień
6 naturalny