Z tlenków o podanych niżej wzorach wybierz te, które w reakcji z wodą tworzą kwasy. Napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych. Podaj nazwy otrzymanych kwasów.

CaO; So₂; Fe₂O₃; CuO; CO₂; P₄O₁₀; K₂O; N₂O₅.

Proszę o pomoc... Czekam na szybkie rozwiązanie. :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T15:42:11+01:00
So₂;
So2 + h2o -> h2so3
kwas siarkowy IV
CO₂;
Co2 = h2o _> h2co3
kwas weglowy
P₄O₁₀;
P4o10 + 6h2o ->4 h3po4
kwas ortofosforowy V
; N₂O₅.
n2o5 + h2o -> 2Hno3
kwas azotowy V
9 2 9
2010-02-27T15:51:04+01:00
So₂ + H2O = H2SO3 KWAS SIARKOWY (IV)
CO₂ + H2O = H2CO3 KWAS WĘGLOWY
2P2O5 + 6H2O = 4H3PO4 KWAS FOSFOROWY (V)
P₄O₁₀ = 2P2O5
N₂O₅ + H2O = 2HNO3 KWAS AZOTOWY (V)
5 3 5