Odpowiedzi

2010-02-27T15:54:31+01:00
Problematyka tolerancji i nietolerancji
ma ogromne znaczenie dla
stabilnego i pokojowego funkcjonowania
każdej społeczności.
Niewątpliwie


Przeciwieñstwem tolerancji jest
nietolerancja, dyskryminacja, ksenofobia,
dogmatyzm i fanatyzm
w różnych sferach życia. Tolerancja
zanika w zderzeniu z wszelkiego
rodzaju fundamentalizmem (religijnym,
politycznym czy obyczajowym).
Fanatyzm określić można jako
postawę, w której wszystkie
„obowiązki” są zewnętrzną koniecznością
i w której nie ma miejsca
na dobrowolną akceptację ani
na odpowiedzialnośc moralną" Np. przemoc słowną, fizyczną i psychiczną