1.) Rozwiąż równanie:
1 - 3x/2 = - 0,5
2.) Oblicz:
- 2,6 + 3,4 :1,7 + 3/4 * (- 1 1/3)
3.) Oblicz pole trójkąta prostokątnego, którego przeciwprostokątna ma długość 13 cm, a jedna z przyprotokątnych ma 5 cm.
4.) Rozwiąż nierówność:
2y [ 3(y-1) - 1] > 3y ( 2y + 1 ] - 22
5.) Pole trójkąta równobocznego wynosi 36 pierwiastów z 3 cm2. Oblicz obwód tego trójkąta.
6.) Po wakacjach Marzena utyła 20% i waży 54 kg. Ila kg ważyła Marzena przed wakacjami?
7.)Wyznacz liczby naturalne, które spełaniają nierówność:
( 3x - 2 /2) 2 - (x +1)2 < 5/4 ( x- 1) - ( 4 1/2)2
8.)Gdy do roztworu soli o stężeniu 10 % dodano 0,5 kg soli, to otrzymano roztwór o stężeniu 15 %. Ile w początkowym roztworze było soli, a ile kg wody?
9.) Karol i Adaś mają 24 gruszki, przy czym Adaś ma 2 razy mniej niż Karol. Ile gruszke ma każdy z nich.
10.) Oblicz pole koła opisanego na kwadracie o boku 4 dm.

2

Odpowiedzi

2010-02-27T16:26:16+01:00
1. 3x/2=-0.5 /*2
3x=-1 / 3
x=-0.3
2.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T16:47:16+01:00
1.
3x/2 = - 0,5
3x/2 = -1/2
-6x=2 /:(-6)
x = -2/6
x = -1/3
2.
-2,6+3,4:1,7+3/4(-1 1/3)= -2,6+2+3/4(-4/3)=12,6+2-1=2.6+1=-1,6
3.
Dane:
a=5cm
c=13cm
b=?
a2+b2=c2
b2=c2-a2
b2=13cm2-5cm2
b2=169cm2-25cm2
b2=144cm2
b=12
P=1/2a*h(lub w tym przypadku b)
P=1/2*5*12=2,5*12=30cm2
4.
2y[3(y-1)-1]>3y(2y+1)-22
2y[3y-3-1]>6y2+3y-22
2y[3y-4]>6y2+3y-22
6y2-8y>6y2+3y-22
6y2-8y-6y2-3y>-22
-11y>-22/:(-11)
y<2
5.
P=36 pierwiastkow z 3
P=a2 pierwiastek z 3/4
36 pierwiastkow z 3 = a2 pierwiastek z 3/4 /*4
4*36 pierwiastkow z 3 = a2 pierwiastek z 3
144 pierwiastki z 3 = a2 pierwiastek z 3 /: pierwiastek z 3
144 pierwiastki z 3/ pierwiastek z 3 = a2
a2=144
a=12
Obw.=3*a=12*3=12cm
9.
x-gruszki Karola
y-gruszki adama
x+y=24
y=1/2x
x+1/2x=24
1,5x=24/:1,5
x=16
y=1/2x=1/2*16=8
Odp. Karol ma 16 gruszek a Adaś 8.