1. W jakim celu zawiązano w 1573 roku konfederację warszawską?
2. Dopisz 2 wydarzenia historyczne związane z osobą króla Zygmunta III Wazy.
- Bitwa pod Chocimiem
- ( 2 nie mam)
3. Opisz przyczyny wybuchu i przebieg "potopu" szwedzkiego.
4. Z jakimi władcami kojarzą Ci się te wydarzenia lub wyrażenia.
- ten władca utworzył piechotę wybraniecką - ...................
- " nie jestem królem waszych sumień" - ...................
5. Wyjaśnij pojęcie:
ROKOSZ - ...................
6. Co oznacza powiedzenie: "od Sasa do Lasa"
7. Jak przebiegły zmagania polsko-tureckie w II połowie XVII wieku do podpisania pokoju w Karłowicach w 1699 roku?

Krótko i na temat !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T18:18:00+01:00
1. Była zawiązana przed sejmem konwokacyjnym, aby nadać swobodę wyznania i tolerancję religijną w Polsce
2. Bitwa pod Kircholmem 1605, bitwa pod Kłuszynem 1610, przegrana bitwa pod Cecorą w 1620r.
3. Jedną z przyczyn była dążenie polskich Wazów do objęcia tronu w Szwecji oraz konflikt pomiędzy Polską a Szwecją o Inflanty. Szwedzi zaatakowali nas w 1655 roku, dosłownie nas zalali, doszło wtedy do spotkania w Kiejdanach, gdzie Radziwiłłowie zdradzili Polskę i poddali się najeźdźcy, w grudniu tego samego roku została zawiązana konfederacja tyszowiecka, która miała na celu wypędzenie Szwedów z naszego kraju, jednak po roku Szwedzi wycofali się i dalszą wojnę prowadził Czarniecki, dopadł ich m.in. w Danii, gdzie zwyciężył. Wojnę zakończył pokój w Oliwie w 1660r.
4. Piechota wybraniecka-Stefan Batory
„nie jestem królem waszych sumień”- Zygmunt August
5. Rokosz- wypowiedzenie posłuszności krolowi przez szlachtę np. rokosz Lubomirskiego, czy Zebrzydowskiego.
6. „Od Sasa do lasa” odwołuje się to do sytuacji w Polsce, kiedy to na tronie zmieniali się August II Mocny ze St. Leszczyńskim, w 1705r. Mocny musiał zrzec się tronu i wstąpił na niego Leszczyński, jednak 4 lata później, to Mocny znów wstąpił na tron. Po jego śmierci na tron znowu wstąpił St.Leszczyński, jednak zdetronizował go inny Sas-syn Mocnego August III.
7. W 1672r. zdobyli Kamieniec Podolski, Michał Korybut Wiśniowiecki zgodził się na podpisanie haniebnego traktatu w Buczaczu. Musieliśmy przez to płacić trybut Turkom oraz straciliśmy na ich rzecz Kamieniec Podolski. Rok później Sobieski zwyciężył pod Chocimiem, co zmazało plamę z honoru Polaka po traktacie w Buczaczu, dzięki temu nie musieliśmy płacić trybutu Turkom, którego i tek nie płaciliśmy. W 1683r. Sobieski już jako krol ruszył na odsiecz Wiednia, gdzie pokonał Turków. W 1699r. podpisano układ w Karłowicach (za Augusta Mocnego) i dostaliśmy z powrotem Kamieniec Podolski.

PRZEPRASZAM ZA BŁĘDY JĘZYKOWE