Krzesełko o masie 5kg w czasie 2 min wykonuj 30 pełnych obiegów. Odległość krzesełka od osi obrotu wynosi 4m.
a) oblicz częstotliwość ruchu krzesełka;
b)oblicz prędkość kątową krzesełka;
c)oblicz prędkość liniową krzesełka;
d) oblicz siłę dośrodkową krzesełka.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T16:03:20+01:00
Dane:
m = 5 kg
T = 120 s / 30 = 4 s
r = 4 m
Rozw.:
a)
częstotliwość ruchu krzesełka;
f = 1/4s = 0,25 Hz
c)
prędkość liniowa krzesełka
V = 2πr/T = 2 × 3,14 × 4m /4s = 6,28 m/s
b)
prędkość kątowa krzesełka;
ω = V/r = 6,28 [m/s] / 4 m = 1,57 [1/s]
d)
siła dośrodkowa krzesełka:
F = mV²/r = 5 kg × (6,28)² / 4m = 49,2 N
  • Użytkownik Zadane
2010-02-27T16:15:29+01:00
Dane: Szukane:
m=5kg f=?
r=4m Vliniowa=?
t=2min=120s w=?
n=30obr Fdośr=?
T=?
T=t/n=120s/30obr=1/4 s
f=1/T=4Hz
Vliniowa=2*pi*r*f=2*3.14*4m*4Hz=6.28.16=100,48m/s
w=2*pi*f=2*3,14*4Hz=6,28*4Hz=25,12rad/s
Fdośr=mv2/r=5kg*[100,48m/s]2/4m=50481,152/4m=12620,288 N