1. Do Właściwości chemicznych zaliczamy:
a) palność
b) temp. topnienia
c) gęstość
d) temp. wrzenia

2. W celu rozdzielenia mieszaniny jednorodnej stosuje się:
a) sedymentację
b) dekantację
c) destylację
d) sączenie

3. Oblicz objętości azotu i tlenu znajdujacych się w powietrzu w towim pokoju. WSKAZÓWKA: njapierw nalezy obliczyc objetosc pomieszczenia


14PKT za 3 ZADANIA

1

Odpowiedzi

2009-10-18T17:42:37+02:00