zad 1 na ile równych kawałków po 75cm każdy można rozciąć tasiemkę długości 10,5m?

zad 2 marcin kupił dla gośći 3,6kg bananów.dla dzieci przeznaczył 0,75 wszystkich owoców.ile kilogramów bananów zjedli dorośli?

zad 3 uzupełnij 6,25*10 do potęgi 3km=...?10 do potęgi 2km


zad4 w atlasie szkolnym na mapie w skali 1:2500000 odległość miedzy naszą miejscowością a Warszawą w lini prostej wynosi 12cm.ile kilometrów w rzeczywistości wynosi odległość lini prostej między tymi miejscowościami?


zad 5 w czasie wakacji w jednej ze szkolnych łazienek o wymiarach 2,4 m 4,5,podłogę wyłożono terakotą.ile płytek wielkości 20cm x 30cm było potrzebnych?
3

Odpowiedzi

2010-02-27T16:11:38+01:00
Zad 1. 10,5 m:0,75 = 14 kawałków
Zad 3,6*0,25=0,9 kg
zad 3 coś nie tak podane
3 km = 3 razy 10 do potęgi trzeciej
Zad 4 1:2500000
czyli 1 cm na mapie to 25 km w terenie
zatem 12*25=300 km
zad 5 P=24*45=1080 dm^2
P2=2*3=6 dm^2 1080:6=180 sztuk
2010-02-27T16:13:12+01:00
Zad 1
10,5m = 1500cm
1500: 75 = 20
Odp Tą tasme mozna przeciąc na 20 równych czesci
zad 2
3,6kg * 0.75 = 2,7kg
3.6 - 2,7 = 0,9
odp Dorosli dostali 0,9kg bananów.
zad 4
1:2500000
1cm = 25km
12 * 25 = 300km
Odp Odległosc w rzeczywistosci wynosi 300km
zad 5
2,4m * 4,5m = 10,8m2
0.2m * 0,3m = 0,06m2
10,8m2 :0.06m2 = 180
odp potrzeba 180 płytek
1 5 1
2010-02-27T16:18:57+01:00
Ad. 1 10,5m - 1050cm

Ile kawałków tasiemek?
1050:75=14

Odp. Tasiemkę można rozciąć na 14 równych części.

ad.2
Analiza:
bananów było 3.6 kg
dla dzieci przeznaczył 0,75
dorośli - 0,25kg

Ile kg Marcin przeznaczył dla dorosłych?

3,6kg * 0.25 = 0,9 kg

odp. Marcin przeznaczył dla dorosłych 0,9 kg bananów

ad.3 Nie rozumiem za bardzo tego zadanie ;)

Ad.4
1:2 500 000 cm (1 cm odpowiada 2 500 000 cm na mapie)
1: 2 500 0 m ( "ucinamy" dwa zara, by było w metrach)
1: 25 ("ucinamy" 3 zara, by wynik by 1 cm na mapie odpowiadal 25km w terenie)

Mamy dwanaście cm na mapie, więc:

12*25 = 300 KM

odp. Na mapie w linii prostej, odległość między tymi miastami wynosi 3 00 km.

ad.5
Analiza:
wymiary łazienki: 2,4m x 4,5m czyli 240cm x 450 cm
wymiary płytek: 20x30 cm

Pole łazienki:
P= a*b
P= 240*450= 108 000cm²

Pole płytki:
P= a*b
P= 20*30
P= 600 cm²

Ile było potrzebnych płytek?
108 000 : 600 = 180

odp. Było potrzebnych 180 płytek!


Mam nadzieję, że pomogłem, jeżeli tak to poproszę o uznanie mojej odpowiedzi za najlepszą. Dziękuję!