Proszę o napisanie wszystkich zadani .SZYBKO PROSZĘ
Zadanie 1
Uzupełnij zdania
Morze Bałtyckie jest morzem...........,ponieważ ze wszystkich stron jest otoczone lądem. Z Morzem Północnym łączą je waskie............... . Wybrzeże Bałtyku w Polsce jest bardzo urozmaicone. Znajdują sie tutaj zatoki np:................... i ........................, zalewy:...........................i...........................oraz mierzeje.....................i.................................... .


Zadanie 2
Dopasuj podane określenia, tak aby powstały nazwy geograficzne .
Ciśnina Wislana
Mierzeja Wolin
Zatoka Wielki błt
Półwysep Gdańska
Wyspa HelskiZadanie3
Do podanych przykładów różnych organizmów żyjących w Bałtyku utwórz łałańcuchy pokarmowe.
jedno komórkowe glony , śledż , foka szara , mewa srebrzysta.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-27T16:13:26+01:00
Morze Bałtyckie jest morzem wewnątrz kontynentalnym ponieważ ze wszystkich stron jest otoczone lądem. Z Morzem Północnym łączą je waskie cieśniny . Wybrzeże Bałtyku w Polsce jest bardzo urozmaicone. Znajdują sie tutaj zatoki np: Botnicka,Fińska, Gdańska , Ryskazalewy:...........................i...........................oraz mierzejei.................................... .
2010-02-27T16:17:02+01:00
Zad1.
Morze Bałtyckie jest morzem wewnetrznym ,ponieważ ze wszystkich stron jest otoczone lądem. Z Morzem Północnym łączą je wąskie ciesniny . Wybrzeże Bałtyku w Polsce jest bardzo urozmaicone. Znajdują sie tutaj zatoki np: Zatoka Kilońska i
Zatoka Nowowarpieńska, zalewy: Kuroński i wislany
oraz mierzeje Helska i kurońska
zad3.
plankton--> śledź--> foka
jednokomórkowe glony -> chełbia modra -> śledź
foka szara->mewa srebrzysta->dorsz->śledź

2010-02-27T16:26:44+01:00
Zad 1.
1-wewnątrzkontynentalnym
2- cieśniny
3- ryska
4- fińska
5- wiślany
6- kuroński
7- wiślana
8- kurońska
zad. 2.
zatoka gdańska
wyspa wolin
półwysep helski
cieśnina wielki błt
mierzeja wiślana
zad 3.
foka->mewa->śledź->glony