zad 1 na ile równych kawałków po 75cm każdy można rozciąć tasiemkę długości 10,5m?

zad 2 marcin kupił dla gośći 3,6kg bananów.dla dzieci przeznaczył 0,75 wszystkich owoców.ile kilogramów bananów zjedli dorośli?

zad 3 uzupełnij 6,25*10 do potęgi 3km=...?10 do potęgi 2km


zad4 w atlasie szkolnym na mapie w skali 1:2500000 odległość miedzy naszą miejscowością a Warszawą w lini prostej wynosi 12cm.ile kilometrów w rzeczywistości wynosi odległość lini prostej między tymi miejscowościami?


zad 5 w czasie wakacji w jednej ze szkolnych łazienek o wymiarach 2,4 m 4,5,podłogę wyłożono terakotą.ile płytek wielkości 20cm x 30cm było potrzebnych?
BARDO PROSZE O SZYBPĄ ODPOWIEDZ

2

Odpowiedzi

2010-02-27T16:22:59+01:00
Zad 1.
10,5m=1050cm
1050cm/75cm=14 (kawałków)

Zad 2.
Dzieci----> 0,75 z 3,6kg=0,75*3,6=2,7kg
Dorośli-----> 3,6kg-2,7kg=0,9 kg=90 dag

Zad 3.
6,25*10 do potęgi 3km=62,5*62,5*62,5=244140,625 km
10 do potęgi 2=10*10=1002 km

Zad 4.
skala ---> 1:2500000
2500000cm*12cm=30000000cm=300000m=300km

Zad 5.
Podłoga---->
P=2,4*4,5=10,8m2

Płytka----> 20cm=0,20m 30cm=0,30m
P=0,2*0,3=0,06m2

10,8m2/0,06m2=180

Odp: Potrzeba 180 płytek
2010-02-27T16:34:35+01:00
1. 10,5m = 1050cm
75cm x 14= 1050
odp Można zrobić 14 kwadratów

2. 3,6kg-0,75kg= 2,85kg
odp: Dorośli zjedli 2,85kg bananów


Zad 3.
6,25*10 do potęgi 3km=62,5*62,5*62,5=244140,625 km
10 do potęgi 2=10*10=1002 km

Zad 4.
skala ---> 1:2500000
2500000cm*12cm=30000000cm=300000m=300km

5. 180