Zad.1 Pudełko z zapałkami waży 9,76 g, a puste pudełko waży 4g. Ile przeciętnie waży jedna zapałka, w pudełku jest 48 zapałek ?

Zad.2 Jedna śiwka w czekoladzie waży 0,02 kg. Magda kupiła 0,5 kg śliwek w czekoladzie. Ile to sztuk ?

zad.3 Jeden spinacz spinacz biurowy zużyto 9,2 drutu, Ile można wykonać z 1 m drutu ?

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-27T16:29:45+01:00
9.76g-4g=5.76g
5.76/48=0.12g wazy 1 zapalka
0.5/0.02=25 sliwek
w 3 rozumiem ze cm ci zabraklo
100/9.2=10.87
czyli 10 spinaczy
2010-02-27T16:35:29+01:00
Zad 1.
9,76-0,04=9,72g-tyle ważą same zapałki bez opakowania
9,72:48=0,2025g
spr.0,2025 x 48=9,72
Odp.Jedna zapałka waży przeciętnie 0,2025 g.

Zad 2.
0,5:0,02 =25
spr.25 x 0,02=0,5
Odp.Magda kupiła 25 śliwek.

Zad 3.

1 m-100cm
100 cm:9,2 cm=10
~10
Odp.Z jednego m drutu można wykonać 10 spinaczy.
2010-02-27T16:40:23+01:00
Zad 1.
zapałki----> 9,76g-4g=5,76g (tyle ważą zapałki)
jedna zapałka----> 5,76g/48=0,12 g (tyle waży jedna zapałka)

Zad 2.
0,5kg/0,02kg=25 (tyle było śliwek)

Zad 3.
9,2 cm
1m=100cm
100cm/9,2cm=10,8695...
Odp: Można zrobić 10 spinaczy.