Zad.1. Która trójka liczb podaje długości boków trójkąta prostokątnego?
e) 6; 6(pierwiastek) 2 ; 6
f) 7; 4; 5
g) (pierwiastek)3 ;(pierwiastek) 6 ; (pierwiastek)5
h) 7; 8; 3 (pierwiastek)3


Zad.2. Wyznacz długość promienia okręgu wiedząc, że cięciwa długości 6cm jest odległa od środka okręgu o 4cm.


Zad.3.Bok rombu ma długość 14cm, zaś kąt, jaki tworzy z przekątną ma miarę 450.Oblicz sumę długości przekątnych.

Zad.4.W trapezie równoramiennym kąt przy podstawie wynosi 300, a podstawy mają długości 10cm i 18cm.Oblicz obwód tego trapezu.


Zad.5.Rozwiąż trójkąt prostokątny (oblicz nieznane boki i kąty) o przyprostokątnej długości 4cm i kącieprzeciwległym do niej o mierze 600.


Zad.6.Równoległobok ma boki o długościach a, b i kąt ostry o mierze α. Oblicz obie wysokościrównoległoboku, jeżeli: a=14cm, b=10cm, α=450.


Zad.7. W trapezie prostokątnym krótsza przekątna ma długość 10cm a krótsza podstawa 8cm. Kąt ostry trapezu α=60 (stopni). Oblicz pole i obwód tego trapezu.

Zad.8*. Przekątna prostokątna ma długość 2 (pierwiastek)29 . Punkt K dzieli bok prostokąta o długości 10cm w stosunku
1:4. Oblicz pola i obwody trójkątów, powstałych po połączeniu punktu K z przeciwległymi wierzchołkami prostokąta

2

Odpowiedzi

2010-02-27T16:28:53+01:00
2010-02-27T17:18:39+01:00
Zad 1
odp. e, ponieważ
6^2 + 6^2 = (6 pierwiastków z 2)^2
36 +36 = 72
72 = 72

Zad.2
w załączniku

Zad. 3
w załączniku

zad 4
w załączniku

zad 5
w załączniku

zad 6
w załączniku

zad. 7
w zalaczniku

z 8
w zalaczniku
14 2 14