Wpisz literę "P" w kratki obok zdań prawdziwych, a litere "F"- przy zdaniach fałszywych...
1.Największym zagrożeniem dla Bizancjum w VII o VIII w. były najazdy Hunów.
2. Biskupa Rzymu uważano za następce św.Pawła.
3. Cesarz Justynian Wielki wybudował kościół Hagia Sophia.
4. Ogień grecki to jeden w najważniejszych wynalazków Bizantyjczyków.
5. Na czele Kościoła w Bizancjum stał biskup Konstantynopola.

1

Odpowiedzi

2010-02-27T16:29:33+01:00