Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-27T16:44:54+01:00
Thomas Edison was an American scientist, inventor and businessman who created many devices that influenced life around the world. Some of his best known inventions are the phonograph, the long-lasting electric light bulb and the motion picture camera.

William Shakespeare was an English poet and playwright, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's best dramatist. His best known works include Hamlet, Romeo and Juliet and Macbeth. His plays have been translated into almost every language and are performed more often than any other playwrights works.
2 5 2
2010-02-27T17:19:05+01:00
Po Polsku o Thomas'ie Edison'ie:
Edison Thomas Alva [czyt.Edysyn Tomas Alwa] (1847-1931), genialny wynalazca amerykański, samouk, posiadacz ponad 1000 patentów. Jego wynalazkami są m.in. fonograf (1877), żarówka (1879), kineskop (1891), akumulator zasadowy Fe-Ni (1910). Udoskonalił telefon A. Bella.

W 1882 uruchomił w Nowym Jorku pierwszą elektrownię miejską, założył instytut badawczy (w Meneo Park), prowadził działalność przemysłową. Założona przez Edisona firma z czasem przekształciła się General Electric.Po Angielsku o Thomas'ie Edison'ie:
Thomas Alva Edison (1847-1931), American inventor, genius, self-taught, the holder of more than 1,000 patents. His inventions include phonograph (1877), a light bulb (1879), CRT (1891), rechargeable alkaline Fe-Ni (1910). A. Bell perfected the phone.

In 1882, in New York launched the first municipal power plant, he founded the research institute (in Meneo Park), a leading industrial activities. Founded by the Edison Company in time became General Electric.


Po Polsku o William'ie Shakespeare'rze :
Shakespeare William [czyt. Szekspir Łiliam](1564-1616), angielski dramaturg, poeta, aktor. Niewiele wiadomo o początkach jego życia i twórczości. Dokonana rekonstrukcja biografii jest niekompletna, często hipotetyczna. Urodził się w miasteczku Stratford-on-Avon. Jego ojciec był rękawicznikiem sprawującym urzędy miejskie, matka wywodziła się ze szlacheckiej rodziny katolickiej. Prawdopodobnie od ok. 1581 Shakespeare gościł w domach A. Houghtona w Lea Hall i T. Hesketha w Ruffordzie, mecenasów zespołów teatralnych. Przyjmuje się, iż tam po raz pierwszy zetknął się z teatrem. Ok. 1588 przybył do Londynu, gdzie pozostał do 1610. Początkowo był aktorem i autorem scenicznych przeróbek. Pierwsze poematy, dedykowane hr. Southamptonowi, Wenus i Adonis (1593) oraz Lukrecja (1594), przyniosły mu uznanie w kręgach dworskich.

Po Angielsku o William'ie Shakespeare'rze:
William Shakespeare (1564-1616), English playwright, poet and actor. Little is known about the beginnings of his life and work. Made reconstruction biography is incomplete and often hypothetical. He was born in the town of Stratford-upon-Avon. His father was *rękawicznikiem* holding city offices, his mother descended from a noble Catholic family. Probably from about 1581 Shakespeare visited homes in Lea A. Houghton Hall, and T. Hesketh in Ruffordzie, patrons of theater groups. It is assumed that there was the first time he met with the theater. Ok. 1588 arrived in London, where he remained until 1610. Initially, he was an actor and author of stage alterations. The first poems, dedicated to Count. Southamptonowi, Venus and Adonis (1593) and Lucretia (1594), brought him recognition in the court circles.

Mam nadzieję, ze pomogłam. :))

*Wyrazy, których nie potrafie wytłumaczyć zaznaczyłam gwaiazdkami [*]

4 5 4