1) Człowiek stojący na łyżwach na gładkim lodzie rzuca poziomo piłkę o masie m=0,5 kg. Wiadomo, że piłka przebyła w tym samym czasie 120 razy dłuższą drogę niż człowiek. Oblicz masę człowieka. Pomijamy tarcie.

2) Lodołamacz o m=500t z wyłączonym silnikiem płynie z v=36km/h, zderza się z krą i pcha ją z v=2m/s.Oblicz jej masę.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T19:13:45+01:00
2
ml=500t=500000kg ml-masa lodołamacza
Vl= 36km/h=10m/s Vl- prędkość lodołamacza
Vk=2m/s Vk- Prędkość kry

ml*Vl+0=(ml+mk)*vk
ml+mk=ml*Vl/Vk
mk=ml*Vl/Vk-ml
mk=500000kg*10m/s/2m/s-500000kg
mk=2500000-500000
mk=2000000kg=2000t
1 5 1