Napisz następujące wyrażenia algebraiczne...
A) podwojony sześcian różnicy iloczynów liczb a i b oraz c i d
B) pierwiastek z iloczynu sumy liczb x i y przez ich różnice
C) różnica kwadratów potrojonej liczny a oraz iloczynu liczb x,y i z
D) suma iloczynu liczby x i 5 oraz liczby y
E) podwojona różnica liczb a i b
F) iloczyn sumy liczby x oraz liczby 6 i ich róźnicę
G) kwadrat sumy liczb a i x
H) różnica liczby a i sześcianu liczny

Proszę pomóżcie...czekam do 17-18
Proszę dam naj obiecuje

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T16:48:41+01:00
A)
2(a*b-c*d)³
b)
√x+Y*x-Y
c)
(3a)²-x*y*z
d)
x*5+y
e)
2(a-b)
f)
(x+6)*(x-6)
g)
(a+X)²
h)
a-b³ (ten przykład był nie pełny więc napisałem liczbe "b")
2 4 2