1) Pocisk wystrzelony z karabinu miał szybkość 0,7 km/s, a karabin odskoczył z szybkością 200 cm/s. Jaki jest stosunek masy pocisku i karabinu?

2) Kula o masie 10 kg leci z v=50m/s następnie wpada do platformy z piaskiem o m=490kg i tam zostaje. Jaka jest teraz prędkość platformy z piaskiem i kulą jeżeli początkowo spoczywała?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T16:48:05+01:00
Zads 1

200 cm/s = 2 m/s
0,7 km/s = 700 m/s

Z zasady zachowania pędu:
p₁ = p₂
m₁*2 = m₂*700

m₁/m₂ = 2/700

zad2

p₁=p₂
m₁ - masa kuli
V₁ - prędkość kuli
m₂ masa platformy
V₂ masa platformy z kulą

m₁*V₁ = (m₁+m₂)*V₂
V₂ = m₁*V₁ / (m₁+m₂)
V₂ = (10 kg * 50 m/s)/(10kg + 490kg)
V₂ = 1 m/s