Jedną z dokładniej opisanych i zbadanych anomalii życiowych(tu odchylenie od normy)u kur jest tzw. szurpatość.Kura szurpata wygląda tak,jakby potraktowano ją "prądem".Upierzenie osobników jest(bez względu na płeć) nastroszone. Skrzyżowano ze sobą osobniki szurpate i otrzymano 524 kurczęta. Spośród nich 48,4% było szurpatych, 26,9% skrajnie szurpatych ,reszta-normalne upierzenie.W warunkach naturalnych1/3 ogółu osobników szurpatych ginęła na przerost mięśnia sercowego. Jak można określić tę sytuację? Porównaj. Z góry dziękuję za pomoc.

1

Odpowiedzi

2010-02-27T18:04:14+01:00
Możesz odwołać się do tego że jest to gen plejotropowy czyli mający wpływ na więcej niż jedną cechę (stąd przerost mięśnia sercowego u szurpatych kur). Śmierć kur szurpatych możemy wyjaśnić eliminacja wadliwego genu z populacji.
2 1 2