Podaj po jednym przykładzie oddziaływań pomiędzy sferami Ziemi Wymienionymi poniżej.
a.Oddziaływanie atmosfery na litosferę.
b.-//- -//- na hydrosferę.
c.-//- -//- na biosferę.
d.-//- litosfery na atmosferę.
e.-//- hydrosfery na biosferę

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T16:54:03+01:00
A) Atmosfera na litosferę: wiatr na skały -> proces wietrzenia skał;
b) Atmosfera na hydrosferę: powietrze na wodę -> parowanie;
c) Atmosfera na biosferę: powietrze na zwierzęta/rośliny -> zwierzęta wdychają tlen wydychając dwutlenek powietrza;
d) Litosfera na atmosferę: erupcje wulkaniczne na powietrze -> wyniku erupcji wulkanicznych wydzielają się do atmosfery olbrzymie ilości gazów i pyłów;
e) Hydrosfera na biosferę: woda na zwierzęta/rośliny -> organizmy żywe wykorzystują wodę do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
1 5 1