1) Wyjasnij czym rózni sie magma od lawy

2) Wulkanizm kojarzony jest zwykle z negatywnymi skutkami swojej działalnosci. Wypissz przykłady pozytywnego wpływu tego zjawiska na życie człowieka.

3) napisz do jakiego rodzaju zaliczamy następujące skały;

a) Tufy .........................................................
b) Piasowiec...................................................
c) Andezyt......................................................
d) Granit.......................................................
e) wapienie....................................................
f) glina..........................................................
g) bazalt.......................................................
h) pumeks.....................................................
i) marmur.....................................................
j) węgiel kamienny..........................................
k) kwarcyty...................................................
l) asfalt.......................................................
m) zlepieńce.................................................
n) sól kamienna................................................
o) gnejs.........................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T16:54:00+01:00
1) Magma to gorąca, stopiona masa krzemianów i glinokrzemianów z domieszkami tlenków i siarczków, z dużą ilością wody i gazów, znajdująca się w głębi skorupy ziemskiej,a lawa ma podobny skład jak magma, z której stopienia powstaje, ale jest zubożona o składniki lotne.

2) Pozytywy wulkanow:
Korzyści wynikające z wybuchów wulkanów są dość znaczne. Mowa tu o urodzajności gleb powulkanicznych, wykorzystaniu bardzo wysokich temperatur przez elektrownie, turbiny, do ogrzewania pomieszczeń i w ogrodnictwie szklarniowym. Najbardziej obiecujące jest eksploatowanie zasobów energii geotermicznej, zwanej również „czerwonym węglem” na potrzeby gospodarki. Tym bardziej, że jej źródła są niewyczerpalne, a co najważniejsze są zdecydowanie „przyjazne” środowisku naturalnemu człowieka, powodują bowiem daleko mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wód niż konwencjonalne zakłady wytwarzające energię. Takie elektrownie powstały we Włoszech, w Kalifornii w USA, w Nowej Zelandii, w Japonii i w Rosji.
Najszybciej nauczyli się współżyć z wulkanami Islandczycy, którzy z powodzeniem wykorzystują energię wybuchowych cieplic. W Reykjaviku i innych miastach są dzielnice ogrzewane wyłącznie energią czerpaną z gejzerów.

3)Tufy-skały piroklastycznych.
granit - skala magmowa
gnejs - skala metamorficzna
w. kamienny- skala osadowa
kwarcyt- sa metamorficzne i osadowe
marmur - skala metammorficzna
sol kamienna - skala osadowa
3 3 3