1.Działka w kształcie prostokąta ma A metrów szerokości, a jej długość jest o B metra większa od szerokości. Ile metrów bieżących potrzeba na ogrodzenie dwóch takich działek

2.Wyraź w zależności od długości przyprostokątnej A pole trójkąta prostokątnego równoramiennego

13. Adam ma X lat.Siostry są młodsze od Adama : Ania o 3 lata, a Basia o 5 lat, a mama o 28 lat. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego różnicę sumy liczb lat rodziców i sumy liczb lat dzieci. Jaką największą liczbą może być ta róznieca lat?

1

Odpowiedzi

2010-02-27T17:23:28+01:00
13. x-wiek Adama
x-3-wiek Ani
x-5-wiek Basi
x-28- wiek mamy (jeslimama jest młodzsa od adama)
x+28-wiek mamy (jeslimama jest starsza od adama)
a dalej nie wiem
2 3 2