Zadanie 1.
Które z danych równań opisuje prostą prostopadłą do osi OX?
A. x-y=0
B. y=128-x
C. x=-46
D. y=0

Zadanie 2.
W trójkącie prostokątnym środkowa poprowadzona na przeciwprostokątną ma długość 4. Pole koła opisanego na tym trójkącie wynosi:
A. 16
B. 4
C. 8
D. 36

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T17:03:19+01:00
1.
A x - y = 0 rosnąca
B y = 128 - x malejąca
C x = -46 prostopadła do osi X, równoległa do osi Y
D y = 0 prostopadła do osi Y, równoległa do osi X
2.
wzór na pole to: pi r^2
r = 4
P=16

1.C
2.A
6 3 6