1.Zaznacz zdanie , które opisuje sposób , w jaki skóra chroni organizm człowieka przed promieniowaniem UV.
A.Łój produkowany przez gruczoły łojowe zatrzymuje promienie UV
B.Warstwa naskórka jest grubsza i nie przepuszcza promieni UV
C.Substancja międzykomórkowa skóry właściwej pochłania promienie UV.
D.Melanina produkowana przez komórki skóry pochłania UV.

2.Połącz funkcje skóry z odpowiednimi elementami jej budowy.
1.Ochrona przed wnikaniem pasożytów
2. Wydalanie
3.Odbieranie bodźców

A.Ciałka zmysłowe
B.Zrogowaciały naskórek
C.Gruczoły potowe
D.Bogate unaczynienie skóry

3.Wyjaśnij dlaczego komórki mięśniowe zawierają dużą liczbę mitochondriów.
.................................

4.Obok zdań zawierających prawdziwe informacje dotyczące roli wody w organiźmie wpisz prawda, przy błędnych fałsz
1.Zwalcza drobnoustroje chorobotwórcze
2.Bierze udział w regulacji temperatury ciała
3.Pomaga w usuwaniu szkodliwych produktów przemiany materii
4.Reguluje przebieg reakcji chemicznych
5.Umożliwia przebieg reakcji chemicznych w organizmie
6.Rozpuszcza niektóre substancje co umożliwia ich transport do komórek.

5.Uzupełnij zdania wpisując nazwy odpowiednich narządów i odcinków układu pokarmowego.

Trawienie cukrów zachodzi w .................... i .................,którego pierwszym odcinkiem jest ............... Trawienie tłuszczów zachodzi w .....................................

6. W zdaniach dotyczących funkcjonowania układu krwionośnego podkreśl dobre stwierdzenie.
1.W małym obiegu krew wpływa do lewego/prawego przedsionka serca.
2.W małym obiegu krew wypływa z prawej/lewej komory serca.
3. W małym obiegu z serca wypływa krew natleniona/odtleniona.

7.Ułóż elementy budowy układu krwionośnego tak, aby powstał schemat krążenia krwi w dużym obiegu

a-aorta
b-żyły
c-lewa komora serca
d-naczynia włosowate w narządach
e-żyły główne górna i dolna
f-prawy przedsionek serca
g-tętnice

...->...->...->...->...->...->...

8.podkresl funkcje układu wydalniczego
wytwarzanie moczu, usuwanie niestrawionych resztek pokarmu, regulowanie zawartości soli mineralnych w organizmie, wydalanie węgla , regulowanie poziomu wody w organizmie , wydalanie szkodliwych produktów przemiany materiii

9. Uporządkuj poniższe procesy.
A.Doprowadzenie krwi do nerek
B.Wchłanianie do krwi potrzebnych substancji np. glukozy
C.Filtracja - powstanie moczu pierwotnego
D.Zagęszczenia moczu- powstanie moczu ostatecznego
E.Doprowadzenie moczu ostatecznego przez kanaliki zbiorcze do miedniczki nerkowej
F.Odprowadzenie moczu ostatecznego do kanalików zbiorczych

...->...->...->...->...->...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T16:57:35+01:00
Zaznacz zdanie , które opisuje sposób , w jaki skóra chroni organizm człowieka przed promieniowaniem UV.

D.Melanina produkowana przez komórki skóry pochłania UV.

2.Połącz funkcje skóry z odpowiednimi elementami jej budowy.
1.Ochrona przed wnikaniem pasożytów B.Zrogowaciały naskórek
2. Wydalanie C.Gruczoły potowe
3.Odbieranie bodźców A.Ciałka zmysłowe

3.Wyjaśnij dlaczego komórki mięśniowe zawierają dużą liczbę mitochondriów.
.poniewaz podczas intensywnej pracy potrzebuja duzej ilosci energii, ktora jest produkwana w mitochondriach

4.Obok zdań zawierających prawdziwe informacje dotyczące roli wody w organiźmie wpisz prawda, przy błędnych fałsz
1.Zwalcza drobnoustroje chorobotwórcze F
2.Bierze udział w regulacji temperatury ciała P
3.Pomaga w usuwaniu szkodliwych produktów przemiany materii P
4.Reguluje przebieg reakcji chemicznych F
5.Umożliwia przebieg reakcji chemicznych w organizmie P
6.Rozpuszcza niektóre substancje co umożliwia ich transport do komórek. P

5.Uzupełnij zdania wpisując nazwy odpowiednich narządów i odcinków układu pokarmowego.

Trawienie cukrów zachodzi w .....jamie ustnej............... i .....jelicie cienkim............,którego pierwszym odcinkiem jest ..........dwunastnica..... Trawienie tłuszczów zachodzi w ........dwunastnicy

6. W zdaniach dotyczących funkcjonowania układu krwionośnego podkreśl dobre stwierdzenie.
1.W małym obiegu krew wpływa do lewego przedsionka serca.
2.W małym obiegu krew wypływa z prawej komory serca.
3. W małym obiegu z serca wypływa krew /odtleniona.

7.Ułóż elementy budowy układu krwionośnego tak, aby powstał schemat krążenia krwi w dużym obiegu..c.->..a.->..d.->.e..->...f->.g..->...

8.podkresl funkcje układu wydalniczego
wytwarzanie moczu, usuwanie niestrawionych resztek pokarmu, regulowanie zawartości soli mineralnych w organizmie , regulowanie poziomu wody w organizmie , wydalanie szkodliwych produktów przemiany materiii

9. Uporządkuj poniższe procesy.


A C D B FE
30 3 30