1. Miara kąta dwusciennego jaki tworzą ściany graniastsłupa prawidłowego trójkątnego jest równa: a)45° b)60° c)90° d)120°

2. Jeżeli pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 72,to jego objetość jest równa: a)6√ 3 b)12√ 3 c)24 d)24√3

3. przekątna prostopadłościanu o wymiarach 2x3x4 ma długość: a)√17 b)√ 27 c)√29 d)9

4. Gdy wielościan ma 6 krawędzi to liczba jego śćian jest równa: a) 4 b)5 c) 7 d) 9

5. w graniastosłupie prawidłowym czworokątnym o wymiarach √ 3x√3x√ 6 tanges kąta alfa nachylenia jego przekątnej do płaszczyzny podstawy jest równy: a)√2 b)√5 c)1 d)2
6. prekątna prostopadłościanu ma długość 10 a przekątna jego podstawy ma długość 5. Kąt alfa nachylenia przekatnej tego prostopadłościanu do płaszczyzny jego podstawy spełnai warunek: a) alfa <30° B) alfa=30° c) alfa=45° d)alfa>45°

potrzebne obliczenia i rysunki.... pilnie

1

Odpowiedzi

2010-02-27T20:01:47+01:00