Przyporządkuj nazwiska astronomów do podanych dokonań:

1. Aleksander Wolszczan
2. Edwin Hybble
3. Edmund Halley
4. Bohdan Paczyński

a) odkrył, że wszechświat się rozszerza
b) odkrył olanety znajdujące się poza Układem Słonecznym
c) opracował metodę pozwalającą odkrywać planety we wszechświecie
d) odkrył, że jedna z komet pojawia się w Układzie Słonecznym regularnie co 76 lat

3

Odpowiedzi

2010-02-27T16:59:15+01:00
2010-02-27T16:59:28+01:00
2010-02-27T17:01:12+01:00
1.Aleksander Wolszczanodkrył planety znajdujące się poza Układem Słonecznym (1b)

2.Edwin Hubble odkrył, że wszechświat się rozszerza
(2a)

3.Edmund Halley odkrył, że jedna z komet pojawia się w Układzie Słonecznym regularnie co 76 lat (3d)

4.Bohdan Paczyński opracował metodę pozwalającą odkrywać planety we wszechświecie (4c)
7 4 7