Odpowiedzi

2010-02-27T17:06:34+01:00
Przygoda fon (p s z y g o d a) ubezdźwięcznienie postepowe
przycisk fon. (p s z y c i s k) ubezdźwięcznienie postępowe
wszystko fon (f s z y s t k o) ubezdźwięcznienie wsteczne)
krzak fon. (k s z a k) ubezdźwięcznienie postępowe
nóżka fon (n u s z k a) ubezdźwięcznienie wsteczne
trąbka fon (t r ą p k a) ubezdźwięcznienie wsteczne
kwiat fon (k f i a t) ubezdźwięcznienie postępowe
kózka fon (k ó s k a)ubezdźwięcznienie wsteczne
prędko fon (p r ę t k o ) ubezdźwięcznienie wsteczne
rybka fon (r y p k a) ubezdźwięcznienie wsteczne