1.Okresl wzor funkcji kwadratowej,jezeli dla x=1 funkcja ta przyjmuje najwyzsza wartosc y=4 oraz do jej wykresu nalezy punkt A=(2,-6).Naszkicuj wykres funkcji i odczytaj rozwiazanie nierownosci f(x)>0.
2.Rozwiaz rownanie i nierownosc wielomianowa
a)12x4+7x3+7x-12=0(po x jest do potegi 4 a potem 3)
b)x(x2-4x+3)(3x-4)<0 (po x jest do potegi 2).
3.Okresl wzor ciagu arytmetycznego,w ktorym a3=-22 a roznica ciagu r=3.Podaj sume ilu wyrazow tego ciagu wynosi 5840.
4.Napisz rownanie okregu do ktorego naleza punkty przeciecia sie paraboli y=x2-5x+6 z prosta x-y+1=0,jezeli srodek okregu nalezy do prostej 7x-3y-9=0.
5.W urnie znajduje sie 5 kul bialych,3 czarne i 2 niebieskie.Z urny losowo wyjmujemy jedna kule,a nastepnie dosypujemy 6 kul w kolorze wylosowanej.Oblicz prawdopodobienstwo,ze teraz wylosowana jedna kula bedzie innego koloru niz za pierwszym razem.

1

Odpowiedzi

2010-02-27T17:25:20+01:00
2.
b) (x3-4x2+3x)(3x-4)<0
3x4-4x3-12x3+8x2+9x2-12x<0
x3(3x-4)-4x2(3x-2)3x(3x-4)<0
(3x-4)(x3-4x2+3x)(3x-2)<0
x(x2-4x+3)(3x-4)(3x-2)<0
wylicz sobie delte i x1 i x2
3x-4=0 3x-2=o
3x=4/:3 3x=2/:3
x=1 1/3 x=2/3
Wykres musisz narysowac.