Odpowiedzi

2010-02-27T21:07:59+01:00
Do najważneijszych aktów prawnych, zawierających regulacje w dziedzinie ochroy dóbr kultury w polsce należą:
-ustawa z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury
-ustawa z dnia 21 listopada 1966 roku o muzeach
-zarządzenie numer 23 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 kwietnia 1995 roku w sprawie ochrony dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego.

Ochrna ruchomch dóbr kultury polega na:
-ukryciu ich i zabezpieczeniu przed zniszczeniem;
-ewakucaji zasobów do wytypowanych ukryć na terenie kraju;

Ochrona nieruchomych dóbr kultury polega na:
-wykonaniu prac ewidencyjno-dokumentacyjnych i techniczno-inżynieryjnych
-umieszczeniu znaków rozpoznawczych konwencji haskiej
16 4 16