Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T17:10:28+01:00
. Organizator
- MŁODZIEŻOWE CENTRUM SPORTU WROCŁAW – al. Paderewskiego 35,
51-612 Wrocław, tel. 071 733 40 78, tel./fax 071 348 20 89, e-mail: wom@mcs.wroc.pl (Biuro Wrocławskiej Olimpiady Młodzieży), http://www.mcs.wroc.pl/pl/entry/0/87/Wrocławska_Olimpiada_Młodzieży_2009.
Patronat nad WOM objął Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia.
- Dolnośląski Związek Szachowy
- MUKS MDK Śródmieście Wrocław
- Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu im. Unii Europejskiej

2. Kierownik zawodów
Robert Korpalski tel. 0 606 812 885, e –mail: robert.korpalski@wp.pl

3. Miejsce
Gimnazjum 13 Wrocław, ul. M. Reja 1-3 (obok Pasażu Grunwaldzkiego), sala gimnastyczna.

4. Termin
12-14.06.2009.

5. Cel zawodów
- Upowszechnienie szachów wśród wrocławskiej młodzieży.
- Podniesienie poziomu wyszkolenia i uzyskanie lepszych wyników umożliwiających przejście do grup o wyższym poziomie sportowym.
- Ocena pracy poszczególnych klubów, a w szczególności tych, które posiadają certyfikat Młodzieżowego Centrum Sportu i realizują program Grup Szkolenia Podstawowego.

6. Warunki uczestnictwa
W zawodach mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy do lat 18 lat (urodzeniw 1991 roku i młodsi). Bez podziału na płeć. W WOM może wziąć udział każdy kto jest zameldowany we Wrocławiu lub jest członkiem wrocławskiego klubu.
Udział w WOM jest bezpłatny.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia do dnia 10.06.2009 na adres: robert.korpalski@wp.pl. Listy zgłoszeń prezentowane będą na stronach internetowych: www.muks.vel.pl oraz www.chesarbiter.to.pl.

7. System rozgrywek
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim w 3 osobnych grupach turniejowych:
- Grupa A - zawodniczki i zawodnicy, którzy posiadają ranking FIDE lub co najmniej drugą kategorię szachową.
- Grupa B - zawodniczki i zawodnicy, którzy posiadają ranking PZSzach minimum 1400.
- Grupa C - zawodniczki i zawodnicy posiadający ranking PZSzach do 1250.
We wszystkich grupach obowiązuje prowadzenie zapisu partii (nie dotyczy to przedszkolaków i zawodników niepełnosprawnych).
Turniej grupy A rozegrany zostanie na dystansie 5 rund i będzie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE. Tempo gry w grupie A: po 90 minut na rozegranie partii i dodatkowo po 30 sekund za wykonanie każdego posunięcia dla każdego zawodnika.
Turnieje grup B i C zostaną rozegrane na dystansie 7 rund z tempem gry P-60 (po 1 godzinie na partię dla każdego zawodnika) co pozwala zdobywać szachowe kategorie - do II kategorii włącznie.
Kojarzenia komputerowe programem ChessArbiter Pro.
W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE.

8. Nagrody
W każdej grupie najlepszy chłopiec i najlepsza dziewczyna otrzymuje puchar. 3 najlepszych chłopców i 3 najlepsze dziewczyny w każdej grupie dostają medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymują również zawodnicy, którzy zajęli miejsca 4-6 w swojej grupie, lecz nie zajęli miejsca 1-3 wśród dziewcząt lub chłopców. Ponadto wszyscy uczestnicy dostają koszulki.

9. Program
Piątek, 12.06.2009 - godz. 9.00 - 9.30 - zapisy do zawodów
- godz. 9.45 - Uroczyste otwarcie zawodów
- godz. 10.00 - I runda A, B i C
- godz. 12.15 - II runda B i C
- godz. 15.00 - II runda A
Sobota, 13.06.2009 - godz. 10.00 - III runda A, B i C
- godz. 12.15 - IV runda B i C
- godz. 15.00 - IV runda A, V runda B i C
Niedziela, 14.06.2009 - godz. 10.00 - V runda A, VI runda B i C
- godz. 12.15 - VII runda B i C
- godz. 14.00 - Uroczyste zakończenie zawodów

10. Uwagi końcowe
Wyniki zawodów zamieszczone zostaną w Słowie Sportowym 15.06.2009, relacje z zawodów prezentowane będą w lokalnych stacjach telewizyjnych, natomiast pełny serwis turniejowy będzie zamieszczany na stronach internetowych: www.dzszach.pl, www.muks.vel.pl i www.chesarbiter.to.pl.

Wiceprezes DZSzach ds. młodzieżowych