Odpowiedzi

2010-02-27T17:39:10+01:00
Dam Ci od myslników będzie Ci łatwiej napisać to:
-zmniejszenie wudatków budżetowych,
-oszczędność na pensjach posłów i senatorów, które można przeznaczyć na inne dziedziny (p. pomoc społeczną)
-bardziej efektywna praca sejmu i Senatu
-organizowanie dla najuboższych dzieci miejsc, w których mogą otrzymać pomoc w nauce
-rozpowszechniac rekreację od najmłodszych lat
-powstawanie nowych zakładów pracy, a co za tym idzie nowych miejsc pracy
-zaostrzenie prawa antykoruocyjnego
-prywatyzacja przedsiębiorstw, co oznaczyło by ograniczenie korupcji
-pozyskiwanie dotycji z UE na wspieranie mniejszości narodowych
-umedialniać wszystko, aby władze państwa nie czułu się bezkarnie

Myslę, że tyle wystarczy :)
3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T17:55:35+01:00
Moi drodzy wyborcy! Pragnę przedstawić wam to, co zamierzam wykonać jako burmistrz.
1. Zorganizowane zostaną wycieczki dla dzieci z ubogich rodzim do różnych miejsc, zarówno w Polsce, jak i za granicą.
2. Unowocześnimy szkoły i przedszkola w naszym mieście.
3. Zakupimy nowy sprzęt dla szpitali i służb mundurowych.
4. Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje zdanie o podejmowaniu różnych decyzji o naszym mieście, poprzez spotkania, podczas których rozstrzygać będą różne zmiany.
5. Postaramy się o dotacje unijne na różne cele, m.in. nowoczesny ośrodek sportu i rekreacji, dwa nowe szpitale i pięć szkół.
6. Będziemy zapraszać różne osobistości ze świata kultury, sportu i polityki.
7. Przeprowadzimy remont dróg w obrębie naszego miast.
8. Zbudujemy nowe osiedla domków jednorodzinnych.
9. Dla uczniów z osiągnięciami w nauce będą przyznawanie stypendia w wysokości 100 złotych miesięcznie, sponsorowane przez miasto.
10. Zorganizowane zostaną obozy letnie i zimowe dla dzieci z ubogich rodzin.
11. Poprawimy bezpieczeństwo mieszkańców poprzez zwiększenie liczby policjantów patrolujących nasze ulice i system monitoringu.
5 4 5