Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-18T18:14:13+02:00
Inwersja temperatury (inwersja termiczna lub po prostu inwersja) to w meteorologii zjawisko atmosferyczne polegające na wzroście temperatury powietrza wraz z wysokością.

W normalnych warunkach, w najniższej części atmosfery, troposferze, powietrze bliżej powierzchni ziemi jest cieplejsze niż wyżej. Dzieje się tak dlatego, że powietrze ogrzewa się od nagrzanej powierzchni ziemi a tak ogrzane powietrze, unosi się do góry w wyniku konwekcji. Unoszące się powietrze ochładza się w wyniku przemiany adiabatycznej (wyżej jest mniejsze ciśnienie). Czasami w wyniku zjawisk zachodzących w atmosferze dochodzi do odwrotnego układu temperatur niż zazwyczaj.

Zjawisko to może wywoływać inne efekty w atmosferze, które mogą być widoczne np. gromadzenie się mgły lub różnice w zanieczyszczeniu atmosfery.

Z tego samego powodu, inwersje zalegające przez dłuższy czas mogą wpływać na intensyfikowanie się zjawiska smogu nad obszarami o dużej emisji zanieczyszczeń.
14 3 14
  • Użytkownik Zadane
2009-10-18T18:15:41+02:00
Inwersja temperatury polega na wzroście temperatury wraz ze wzrostem wysokości . Przy normalnym stanie pogody powietrze jest cieplejsze w dolnej warstwie troposfery. Na skutek wznoszenia się średnio o 0.6 do 1 stopnia C na każde 100 metrów
22 4 22