1) Suma pierwszych 30 wyrazów ciągu arytmetycznego o wyrazie ogólnym bn=52−2n, ile wynosi?

2) Znajdź równanie ogólne prostej przechodzącej przez punkt A=(−1,2) oraz równoległej do prostej o równaniu 3x−2y+2=0

3) Dana jest funkcja f(x)=12(m−3)x+2. Dla jakiego m funkcja ta ma miejsce zerowe xo=2

4) Długośc okręgu wpisanegow kwadrat o boku 5 wynosi?

2

Odpowiedzi

2010-02-27T17:25:48+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T17:32:59+01:00
1.b1=50
bn=b30=-8
S30=[(a1+an)/2]*n=21*30=630
2.3x−2y+2=0
3x+2=2y lubie z normalnego korzystac :) ale potem przeksztalce na ogolne :)
y=3/2x+2/3
y=3/2x+b rownanie rownloleglej
A=(−1,2)
2=3+b
b=-1
y=3/2x-1
3/2x-y-1=0
3x-2y-2=0
3. miejsce zerowy =2
czyli A(2,0)
f(x)=12(m−3)x+2
0=(12m-36)2+2
0=24m-70
m=70/24
4.
przekątna kwadratu jest zawsze dana wzorem (mozna obliczyc z pitagorasa)a√2 czyli 5√2 polowa przekatnej da nam promien czyli 2,5√2
wzor na długosc okregu to 2πr=5√2 :)
fajne zadanka:D