1. Wymień nazwy dwóch instytucji, które umożliwiają podjęcie działalności na rzecz społeczności lokalnej.
2. Wskaż właściwe dokończenie każdego zdania.

Stereotyp narodowy to:
a) element tradycji danego narodu
b) przypisywanie narodom określonych cech
c) zgodne z prawdą sądy dotyczące narodu
d) zbiór faktów na temat własnego narodu

Stereotypy dzielimy na:
a) ujemne i dodatnie
b) pozytywne i negatywne
c) prawdziwe i nieprawdziwe
d) tolerancyjne i nietolerancyjne

3. Wymień przykłady dziedzictwa narodowego Polaków.
4. Odpowiedz, jakie symbole narodowe posiada Polska.
5. Wybierz jeden wyraz w każdym nawiasie, tak aby zdania były prawdziwe.

Powiedzenie ,,skąpy jak Szkot'' jest (tezą naukową/stereotypem).
Osoby wykonujące podobne zawody i żyjące na zbliżonym poziomie materialnym tworzą jedną (warstwę/klasę) społeczną.
Polskę zamieszkuje współcześnie (mniejsza/większa) niż przed II wojną światową grupa przedstawicieli innych narodów.
Uwielbienie własnego narodu i niechęc lub nienawiśc wobec innych nacji to (patriotyzm/szowinizm).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T19:08:46+01:00
1.gmina, powiat
2.
Stereotyp narodowy to - B
Stereotypy dzielimy na - B

3.Dziedzictwo narodowe:
-pieśni ludowe, zapisy nutowe,
-polskie tańce narodowe,
-obrzędy religijne,
-sposób obchodzenia świąt,
-legendy, opowieści,

4. Symbole narodowe:
-hymn
-godło
-flaga

5.
Powiedzenie ,,skąpy jak Szkot'' jest -stereotypem
Osoby wykonujące podobne zawody i żyjące na zbliżonym poziomie materialnym tworzą jedną - warstwę społeczną.
Polskę zamieszkuje współcześnie - mniejsza niż przed II wojną światową grupa przedstawicieli innych narodów.
Uwielbienie własnego narodu i niechęć lub nienawiść wobec innych nacji to - szowinizm.
65 4 65