Zamien jednostki:
a)108km/h na m/s
b)15m/s na km/h
uzupelnij tabelke:
a)
predkosc droga czas
15 km/h ......km 2h
3m/s 400m ......s
.....m/s 28 m 30 s
b) droga czas predkosc
500km 90 km/h ........ h
2m .......m/s 4s
.......km 36 km/h 45 min
koniecznie obliczenia:)jak nie bedzie obliczen to daje spam daje duzo pkt.:)

3

Odpowiedzi

2010-02-27T17:39:19+01:00
A)108km/h na m/s = 108*1000/3600=3*10/1=30

b)15m/s na km/h = 15 * 1/1000 / 1/3600 = 15* 1/1000:1/3600 = 15* 1/1000 * 3600/1 = 3 * 1/2 * 36/1 = 54km/h

a)
1h*2=2h
15*2=30[km]
więc 30km/h
---
400:3 ~ 133 1/3
więc 400m/ 133 i 1/3 s
---
30s:30=1s
28:30~0,93
więc 0,93 m/s

b)
nie wiem o co Ci tu dokładnie chodzi ;p
500km 90 km/h ........ h - tu totalnie nie wiem ?! ;p
---
2m - 1s
4s:4=1s
2m:4=0,5m
więc 0,5m/s
---
36 km - 1h
18 km - 30 min
9km - 15 min
więc 45min = 18km+9km=27km
27km/45min

2 5 2
2010-02-27T18:02:06+01:00
A)108km/h * 1000 m / 3600 s = 30m/s
b)15m/s * 3600 / 1000 [km/h]= 54 km/h (z jednostki mniejszej na większą jest 1/1000 / 1/3600 stąd odwrotność)
uzupelnij tabelke:
a)
predkosc droga czas
15 km/h ......km 2h
s=V*t=15*2=30km
3m/s 400m ......s
t=s/V=400/3=133i1/3
.....m/s 28 m 30 s
v=s/t=28/30=14/15m/s
b) droga czas predkosc
500km 90 km/h ........ h
t=s/v=500/90=50/9=5i5/9h
2m .......m/s 4s
V=s/t=2/4=0,5m/s
.......km 36 km/h 45 min
45 min=0,75 h
s=V*t=36*0,75=27km
2 5 2
2010-02-27T18:31:21+01:00
A) 108km/h = 180 *1000m/3600s=30m/s
b) 15m/s= 15*0,001/(1:3600)=54 km/h

predkosc droga czas

15 km/h [30km] 2h , bo s=V*t=15km/h *2h=30 km

3m/s 400m [133,33s] ,bo t=s/V=400m/3m/s=133,33 s

[0,93m/s] 28 m 30 s ,bo V=s/t=28m/30s=0,93 m/s

droga prędkość czas

500km 90 km/h [5 i 5/9 h] ,bo t=s/V=500km/90km/h=5h i 5/9h

2m [0,5m/s] 4s ,bo V=s/t=2m/4s=0,5m/s

[27km] 36 km/h 45 min(0,75h), bo s=V*t= 36 km/h*0,75h=27km