1.Działka w kształcie prostokąta ma A metrów szerokości, a jej długość jest o B metra większa od szerokości. Ile metrów bieżących potrzeba na ogrodzenie dwóch takich działek

2.Wyraź w zależności od długości przyprostokątnej A pole trójkąta prostokątnego równoramiennego

13. Adam ma X lat.Siostry są młodsze od Adama : Ania o 3 lata, a Basia o 5 lat, a mama o 28 lat. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego różnicę sumy liczb lat rodziców i sumy liczb lat dzieci. Jaką największą liczbą może być ta róznieca lat?

2

Odpowiedzi

2010-02-27T19:29:56+01:00
1. 2 * [2a+2*(a+b)]

13. Adam - x

Ania x-3
Basai x-5

Mama x+28

28 i 3x-8

2. P = 1/2 b*a

b- podstawa
a - przyprostokątna
2010-02-27T19:43:51+01:00