1.Uzupełnij równania reakcji otrzymywania estrów.
a) HCOOH + C5H11OH --> ....+....
b) ....+.... --> C4H9COOCH3 +....
c) C5H11COOH + .... -->C5H11COOC2H5+....
d) C17H33COOH + C4H9OH --> ....+....
e) ....+.... -->C15H31COOC3H7 + ....
f) C9H19COOH + C6H13OH -->....+....
2.Napisz reakcję hydrolizy poniższych estrów:
a)butanianu etylu
b)etanianu pentylu
c)propanianu butylu
3.Napisz równania reakcji spalania całkowitego :
a)etanianu etylu
b)stearynianu butylu
c) metanianu metylu
d) stearynianu propylu
e) butanianu metylu
f) oleinianu pentylu

1

Odpowiedzi

2013-02-22T22:54:24+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

 

Zad 1

a) HCOOH + C5H11OH ---> HCOOC5H11+ H2O
b) C4H9COOH + CH3OH ---> C4H9COOCH3 + H2O
c) C5H11COOH + C2H5OH ---> C5H11COOC2H5 + H2O
d) C17H33COOH + C4H9OH ---> C17H33COOC4H9 + H2O
e) C15H31COOH + C3H7OH ---> C15H31COOC3H7 + H2O
f) C9H19COOH + C6H13OH ---> C9H19COOC6H13 + H2O

Zad 2

a) C3H7COOC2H5 + H2O ---> C3H7COOH + C2H5OH
b) CH3COOC5H11 + H2O ---> CH3COOH + C5H11OH
c) C2H5COOC4H9 + H2O ---> C2H5COOH + C4H9OH


Zad 3

a) CH3COOC2H5 + 5 O2 ---> 4CO2 + 4H2O
b) C17H35COOC4H9 + 32 O2 ---> 22CO2 + 22H2O
c) HCOOCH3 + 2 O2 ---> 2CO2 + 2H2O
d) 2C17H35COOC3H7 + 61O2 ---> 42CO2 + 42H2O
e) 2C3H7COOCH3 + 13 O2 ---> 10CO2 + 10H2O
f) C17H33COOC5H11 + 33 O2 ---> 23CO2 + 22H2O