Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego:
a.) suma podwojonej liczby a i liczby 5
b.) podwojony kwadrat liczny a
c.) kwadrat podwojonej liczny a
d.) suma kwadratów a i b
e.) pierwiastek kwadratowy z różnicy liczb a i b
f.) iloczyn sumy liczb a i b przez różnicę
g.) iloraz sumy liczb x i y przez podwojoną różnicę tych liczb
h.) iloraz liczby x przez liczbę y jest 3 razy większy od różnicy liczby x i y
i.) liczba parzysta
j.) liczba nieparzysta
k.) wielokrotność liczby 4
l.) liczbę podzielną przez liczbę 3

1

Odpowiedzi

2009-10-18T18:24:33+02:00
A)2a+5
b) (a ²)²
c) (2a)²
d) (a+b)²
e)√a-b (pierwiastek ma byc ale nie dokonca wyszedł)
f)(a+b)*(a-b)
g)(x+y):(2x-2y)
h)
i)2n+2
j)2n+1
k)
l)