Pewnego dnia w klasie liczącej 11 dziewcząt i 15 chłopców nieobecny był 1 chłopiec i 1 dziewczynka. nauczyciel wybrał losowo do odpowiedzi jednego ucznia. Prawdopodobieństwo, że będzie to dziewczynka jest równe?
a).1/10
b).10/11
c).5/12
d).5/13

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T17:42:43+01:00
2010-02-27T17:44:01+01:00