1.W skład soli wchodzą:
a) katioy i aniony reszty kwasowej
b) kationy wodoru i aniony reszty kwasowej
c)kationy metali i aniony wodorotlenowe
d)kationy wodorowe i aniony wodorowe
2Reakcja zobojętniania przebiega pomiędzy:
a) metalami i kwasami
b)tlenkami metali a wodą
c) tlenkami metali a kwasami
d) zasadami a kwasami
3Jaką rozpuszczono sól w wodzie, jeżeli otrzymamy roztwó zawierający jony Fe3+ i SO4 2-
a) FeSO4
b) Fe2(SO4)3
c) FeSO3
d) Fe2(SO3)3
proszę o poprawne odpowiedzi i jak mogła bym prosić o numer zadania :*

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-27T17:50:55+01:00
Zad 1 odp a
zad 2 odp d
zad 3 odp b
2 4 2