1. Uzupełnij i uzgodnij równania reakcji całkowitego spalania
alkoholi:
a) CH3OH + O2 ……….. + H2O
b) C2H5OH + ………. CO2 + …………….
c) C3H5 (OH)3 + O2 ……….. + ………….
2. Napisz i uzgodnij równania reakcji otrzymywania etanolu:
a) w procesie fermentacji alkoholowej
b) w wyniku uwodnienia etenu.
3. Który z alkoholi: metanol czy propanol zawiera wiekszy
procent masowy wegla.
4. Do 200g 96% roztworu alkoholu etylowego dolano 100 cm3
wody. Jak zmieniło sie steenie roztworu? Oblicz steenie
procentowe otrzymanego roztworu.
5. Ile gramów jodu naley rozpuscic w etanolu, aby otrzymac
150g roztworu 4 – procentowego?
6. Ile gramów wody i ile g 95 – procentowego roztworu etanolu
naley zmieszac, aby otrzymac 950g 70 – procentowego
roztworu C2H5OH?Będe wdzięczna :) :***

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-27T18:12:54+01:00
1) CO₂
b) 3O₂-->2CO₂ + 3H₂O
c)2C₃H₅(OH)₃ + 7O₂--->6CO₂ + 8H₂O
zad2
C₆H₁₂O₆--->2C₂H₅OH +2CO₂
C₂H₄+H₂O----->C₂H₅OH
ZAD3
CH₃OH =37.5%
C₂H₅OH=50%
ZAD4
96g------100g
xg--------200g
x=192g
192g-----300g
xg--------100g
x=64%
zad5
4g-----100g
xg-----150g
x=6g
zad6
70g------100g
xg-------950g
x=665g etanolu
950-665=285g H₂O