Odpowiedzi

2010-02-27T18:20:48+01:00
1. Rekonkwista. Wojny prowadzone od VIII do XV wieku na Półwyspie Iberyjskim przeciw istniejącym tam państwom arabskim.

2. Wyprawy krzyżowe. Prowadzone w XI, XII i XIII wieku w celu odzyskania Ziemi Świętej, a zwłaszcza Jerozolimy.

3. Krucjata połabska. Zbrojne próby chrystianizacji Słowian połabskich podejmowane w XII wieku.

4. Krucjaty pruskie. Zbrojne wyprawy chrystianizujące pogańskich Prusów i Jaćwingów.

5. Wojny husyckie. Zbrojne działania prowadzone głównie przez Zygmunta Luksemburskiego przeciwko powstaniu czeskich husytów.

6. Krucjaty antytureckie. Ogłaszane przez papieży do walki z postępującym w Europie Imperium Osmańskim.

7. Krucjaty przeciwko Katarom. Na początku XIII w. na terenie południowej Francji, skierowane przeciwko Katarom.

8. Krucjata przeciwko waldensom. W drugiej połowie XV w. na pograniczu Francji i Sabaudii, skierowana przeciwko waldensom.

Skutki krucjat:
1. Utworzenie zakonów rycerskich, które dzięki bogactwom i pozycji wpływały na losy państw europejskich.
2. Wzrost autorytetu papiestwa, które firmowało krucjaty niejako swoim nazwiskiem.
3. Wzrost handlu lewantyńskiego (wymiany handlowej między Europą a krajami bliskiego Wschodu i Indii)
4. Wzrost zamożność miast i mieszczan włoskich, którzy z handlu czerpali główną część swych dochodów.
5. Ostateczny upadek znaczenie Bizancjum, które zwłaszcza po czwartej krucjacie i zniszczeniu Konstantynopola przez łacinników nie podniosło się z upadku.
6.Ostatnim skutkiem krucjat jest wzrost fanatyzmu religijnego i antysemityzmu- w czasie krucjat miały miejsce pierwsze pogromy antyżydowskie
7 3 7
2010-02-27T18:36:50+01:00
Przyczyny:
- Przeludnienie Europ, brak ziemi, liczne rycerstwo bez ziemi i zajęcia, głód
- Miasta włoskie dążyły do rozszerzenia szlaków handlowych
-opanowanie ziemi świętej przez Turkówseldżuckich- prośba cesarza bizantyjskiego Aleksandra I o pomoc
- rywalizacja papieża z cesarstwem w 1095 papież Urban II na soborzew Clermant wezwał do krucjat, obiecując zbawienie, korzyści materialne, wolność dla chłopów.


I. (1096-1099)
utworzono królestwo w Jerozolimie, hrabstwo Trypolisu i Edessy, ksiestwo Anticjii- zakony rycerskie
II. (1147-1149)
zdobycie hrabstwa Edessy przez Turków
III. (1189-1192)
Zajęcie przez Sułtana Salladyna Jerozolimy, Zdobyto Cypr.
IV. (1202- 1204)
Zniszczono: Konstantynopol
utworzono: cesarstwo Łacińskie
V. (1217-1221)
zdobyto twierdzę Damiettę, ale w drodze na Kair Krzyżowcy zostali pokonani i musieli wycofaćsię z Egiptu
(1228-1229-odzyskanie Jerozolimy)
VI ( 1248-1254)
próba opanowania Egiptu
VII (1270)
Upadek Akki


Przyczyny krucjat:
- zdobycze Krzyżowców były nietrwałe, śmierć tysięcy ludzi
- handel ze Wschodem przejęły miasta włoskie
- rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej
- przejęcie elementów kultury wschodniej
- Zakony rycerskie (Jaonnici, Templariusze, Krzyżacy)
- krucjaty w europie- reconqiusta przeciwko Arabom w Hiszpanii, Słowianom Połabskim i poganom nad Bałtykiem, antysemityzm
- do IV krucjaty wzrost znaczenia papiestwa, pomnożenie majątku kościelnego
3 3 3