Różnica cyfr dziesiątek i cyfr jedności pewnej liczby dwucyfrowej równa się 4. Gdy do szukanej liczby dodamy liczbę utworzoną z jej cyfr, ale napisanych w odwrotnej kolejności, to otrzymamy 132. jaka to liczba?
Pilne. Proszę o pomoc.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T18:17:20+01:00
A- cyfra dziesiątek
b-cyfra jedności
a-b=4
10a+b+10b+a=132

a-b=4 /* 11 obustronnie
11a+11b=132

11a-11b=44
11a+11b=132

22a=176

a=8
b=4

odp: chodzi o liczbę 84
2010-02-27T18:19:47+01:00
X=cyfra dziesiatek
y=cyfra jedności

x-y=4
10x+y+10y+x=132

x=4+y
11(4+y)+y+10y=132
44+11y+11y=132
22y=132-44
22y=88
y=88:22
y=4

x=4+4=8
to liczba 84
2010-02-27T18:20:35+01:00
X - y = 4
10x + y + 10y + x = 132

x-y=4
11x + 11y = 132 | :11

x-y=4
x+y=12
_______
2x = 16
x=8
y=4

Liczba to 84.