1.Uporzątkój jednomian
a)-7x razy 4y razy x
b)4a razy 6b razy a
2.wypisz wyrazy sumy algebraicznej
a)-2a+5b do potęgi 2 +8ab
b)6x-4a do potęgi 2 +9ax
3.oblicz obwód trójkąta równobocznego
a)pole=6p
b)polu=4k
4.zredukuj wyrazy podobne
a)7c do potegi 2 +2d - 7c do potęgi 2 - 9d + 1
b)9t do potegi 2 + 3k - 9t do potęgi 2 - 8k +2
5.a)w wycieczce wzieło udział k kobiet o połowe mniej dzieci i t razy więcej mężczyzn.Ile osób brało udział w wycieczce?
b)w wycieczce wzięło udział m mężczyzn o połowe mniej dzieci i p razy więcej kobiet niż mężczyzn.ile osób brało udział w wycieczce?
6.a)w dzbanku jest a litrów wody a w garnku 5 litrów wody.ile wody będzie w każdym z naczyń jeśli w dzbankach przelejemy do garnka (jedną-czwartą)zawartości wody.
b)zmienia sie tylko ze przelejemy do garnka (jedną-piątą)zawartości wody.
7.uzupełnij graf (wyrażenia zapisz w jak najproszczej postacji)
a)4x do potęgi 2 - y razy x(2y-5x)=..............razy 3x=...............
b)5a do potegi 2 -b + (2b-6a do potęgi 2)..............razy 2a ..............
8.wyłącz wspólny czynnik przed nawias.
a)12rs do potegi 2 t - 8 rst + 16 rst do potegi 2
b)12pr do potęgi 2 s - 9p do potęgi 2 rs + 15 prs do potęgi 2
9.podaj pole prostokata o obwodzie równym.
a)2x + 6y,jeśli jeden bok ma długość 3y-x
b)4x + 6y ,jeśli jeden bok ma długośc 3y - x
10.a)podstawa:4x
Wysokość trojkąta jest o 3 dłuzsz od podstawy.zapisz w jak najrroszczej postacji pole tego trójkata .oblicz wartośc tego pola dla x=jedna- druga
b)podstawa:6x
Wysokość trojkąta jest o 3 dłuzsz od podstawy.zapisz w jak najrroszczej postacji pole tego trójkata .oblicz wartośc tego pola dla x=jedna- trzecia

PROSZE!!!
PILNE!!!

DAJE NAJ*
I 15 GWIAZDEK !!!

1

Odpowiedzi

2010-02-27T18:57:21+01:00
Zadanie 1 .
-7x × 4y × x = -7x² × 4y
4a × 6b × a = 4a² × 6b
zadanie 4
7c² +2d -7c²-9d- 1 =-7d -1
9t² +3k - 9t²- 8k+2=-5k +2
zadanie 8 .
12rs²t - 8rst + 16rst² = 4rst(3s - 2 + 4t)
12pr²s - 9p²rs + 15prs² =3prs(4r - 3p + 5s)
1 1 1